ЛОКАЦИЈА

Тренинзите се одвиваат во фискултурната сала на ОУ „Братство“ (Тафталиџе-Карпош). На располагање се 150 м2 под душек (татами) како и вреќи за бокс, ракавици, фокусери и други реквизити за тренинг.