SELF-DEFENSE

Улогата на свесноста и превентивата како елементи на успешна самоодбрана

Дали знаете дека успешната самоодбрана почнува со свесноста и превентивата?

Најуспешна самоодбрана е таа во која воопшто и нема да има потреба од физички контакт или како што вели Сун Тсу најдобро добиена борба е таа без борба.


Научете да го користите пепер спрејот како ефикасно средство за самоодбрана

Дали знаете што е пепер спреј и за што се користи? Дали знаете дека е ефикасно средство за самоодбрана од човечки напад? Сте знаеле ли дека постои и варијанта за одбрана од мечка која дејствува на далечина од 10 метри?